Appéltrainingen
Ook een reddingshond dient gehoorzaam te zijn en te luisteren naar zijn baas (de geleider). Daarom wordt er getraind op het appèl (de gehoorzaamheid) van de hond. Ook is het voor een reddingshond van belang dat hij lenig en behendig over diverse soorten attributen leert lopen. Je weet immers nooit wat je in een zoekgebied tegenkomt.

De Training

Tijdens de appeltrainingen wordt er aandacht besteed aan het leren volgen van de hond onder alle omstandigheden (moeilijke ondergrond, over obstakels/hindernissen) en in alle situaties (geluiden, afleiding etc.), maar ook blijven zitten en blijven liggen, ook al blijft of gaat de geleider bewegen. Dit alles eerst aan de lijn, maar uiteindelijk ook onaangelijnd. Ook dient de hond zich te laten dragen door een onbekende zodat als de hond ooit in een "gevaarlijke situatie" terecht komt, een persoon de hond kan redden.
De appeltrainingen zijn dus een combinatie van gehoorzaamheid en behendigheid waardoor er altijd ruimte is om een moeilijke oefening voor de hond te combineren met een oefening waar de hond erg veel plezier in heeft. Die ruimte proberen we dan ook altijd te benutten.

Er zijn legio manieren om de hond appèl en behendigheid aan te leren. Het uitgangspunt hierbij is om dit te leren op basis van spel en beloning. De beloning kan een speeltje zijn, maar bijvoorbeeld ook voer. Tijdens de opleiding wordt gezocht naar een methode die het beste bij de hond en de geleider past. Ook de verdere uitbouw van de trainingen worden afgestemd op de hond en de geleider.

Het examen

Binnen de reddingshondensport kun je examen doen op 3 niveau's. Het programma voor het A en B niveau is weliswaar gelijk, maar tijdens een examen op B niveau is de beoordeling strenger.

Appèl examens worden altijd met twee honden tegelijk gelopen. Terwijl de ene hond het programma loopt, ligt de andere hond, alleen op afstand van zijn geleider, te wachten.

Zoals gezegd kent de reddingshondensport 3 niveau's:

Appèl E (Geschiktheid),de hond en geleider moeten een vast appel programma lopen, een aantal hindernissen nemen en ook het bovengenoemde afliggen hoort bij dit examen. Tijdens het examen wordt er geschoten om te beoordelen hoe de hond hierop reageert.

Het appelexamen van het geschiktheidsprogramma, kent de volgende onderdelen:
____________________


1.Aangelijnd volgen
2.Aangelijnd volgen door een groep mensen met honden
3.Onaangelijnd volgen
4.Tunnel
5.Lopen over onaangename materialen
6.Dragen en overgeven van de hond
7.Afliggen op afstand met afleiding
8.Een houten brug overlopen'
9.Hindernissen van verschillende hoogte nemen


Appèl A en B, de hond en geleider moeten diverse appeloefeningen uitvoeren en diverse hindernissen nemen. Dit gebeurt in een volgorde die voorafgaand aan het examen door loting bepaald is. Ook hier is het afliggen onderdeel van het examen en wordt er tijdens het examen geschoten.

Het appelexamen van het A- en B-programma, kent de volgende onderdelen:
____________________


1.Onaangelijnd volgen (ook door een groep mensen met honden)
2.Appèl op afstand
3.Apporteren
4.Een bewegende houten brug overlopen
5.Over een horizontale ladder lopen
6.Tunnel
7.Dirigeren, de hond op afstand laten verplaatsen
8.Dragen en overgeven van de hond
9.Afliggen op afstand, met afleiding

Voordat je in Nederland deel mag nemen aan IPO-R examens, dient er tenminste een VZH (Verkeers Zekere Hond) examen afgelegd te worden door de hond en de geleider. Hiervoor verwijzen wij naar de site van Raad van Beheer, www.raadvanbeheer.nl.

Het tijdstip waarop je uiteindelijk met je hond klaar bent voor een examen, laten we altijd afhangen van zowel de hond als de geleider en zullen we dus altijd individueel beoordelen.Kahlan en Noah

Jaro

REALISATIE SITEWISE WEBMEDIA